English Deutsch Nederlands

Willems Advocaten & Rechtsanwälte

 

Willems Advocaten & Rechtsanwälte is een advocatenkantoor met een commerciële praktijk. Het kantoor, opgericht in 1948, is present in Amsterdam en Düsseldorf. Een van de advocaten is toegelaten tot de balie in Duitsland, waar, in samenwerking met Duitse advocaten, naar Duits recht wordt geadviseerd en geprocedeerd. 

Wij adviseren en vertegenwoordigen grote en kleine ondernemingen, zowel nationaal als internationaal. Wij behartigen tevens particuliere belangen, met name wanneer deze nauw gerelateerd zijn aan tot onze cliëntèle behorende ondernemingen.
Het kantoor legt zich toe op met name de volgende rechtsgebieden:
bestuurs- en milieurecht, bouwrecht en projectontwikkeling, commercieel onroerend goed, huurrecht, ondernemingsrecht, franchising, intellectueel eigendomsrecht en ICT, arbeidsrecht, fusies & overnames (inclusief due dilligence en legal audit) en aansprakelijkheidsrecht.

De doelstelling van ons kantoor: “streven naar ‘de juiste balans’”, komt tot uiting in de wijze waarop de zaken van cliënten worden behartigd. Steeds staan daarbij de belangen van de cliënt centraal. Wij vestigen en onderhouden directe communicatielijnen met de cliënt. Er wordt op kosten-efficiënte en voortvarende wijze gehandeld, waarbij kwaliteit onder alle omstandigheden voorop wordt gesteld. De kostenefficiency wordt bevorderd door de inrichting en structuur van kantoor; wij werken samen met ook elders gevestigde collega’s die door hun kennis en ervaring aan ons toegevoegde waarde hebben. Daarmee wordt zonder extra overhead een breed pakket aan dienstverlening mogelijk tegen concurrerende prijsstelling.

De specialisten met wie wij nauw contact houden –  advocaten en juristen elders, notarissen, belastingadviseurs, strafpleiters en gespecialiseerde EU-recht deskundigen – kunnen zo nodig worden gevraagd ons te assisteren bij het behandelen van zaken buiten ons bereik. In het geval onze cliënten reeds contacten hebben gevestigd met zodanige specialisten, wordt het in stand houden van deze relaties aangemoedigd.
Wanneer dit opportuun wordt geacht, worden second opinions verzocht van relevante experts toegelaten tot de balie of verbonden aan universiteiten.

Het kantoor is lid van Alliance of Business Lawyers, een netwerk van advocatenkantoren, dat nauw gerelateerd is aan Integra International, een mondiaal netwerk van accountants, belastingsadviseurs en consultants.